Često postavljena pitanja

Mrežni fotonaponski sustavi

Unutar obračunskoga razdoblja (obično godine dana) ukupno proizvedena energija mora biti manja od ukupno potrošene energije. To znači da viškove stuje danju koje ste proizveli u razdoblju sa najviše sunca trošite u razdobljima sa manje sunca i po noći. Na taj način elektroenergetsku mrežu zapravo koristite kao bateriju.

Viškove proizvedene električne energije moguće je pohranjivati u baterije. Snaga invertera te tip i količina baterija određuju maksimalnu struju te čine razliku između “sustava za frižider i rasvijetu” i “sustava za grijanje”. Ukoliko objekt ima postojeći priključak na mrežu akumulatorski sustav radi u paralelnom radu s mrežom na način da viškove energije koje pohranite u akumulator danju možete iskoristiti noću.

Net metering je način priključivanja fotonaponskog sustava na elektroenergetsku mrežu putem paralelnog rada sa mrežom. To znači da se proizvedena električna energija nikad ne pohranjuje već se troši lokalno ili predaju u mrežu. Kod ovakvoga načina rada potrebno je instalirati dvosmjerno brojilo koje evidentira koliko je električne energije predano a koliko preuzeto iz mreže.

Bez problema. Fotonapon se postavlja na ravan krov na način da se pripremi potkonstrukcija na koju se pričvrste FN ploče. Potkonstrukcija se obično ne pričvršćuje za krov već se statički proračuna opterećenje potrebno da FN sustav bude otporan na udar vjetra te se potkonstrukcija optereti sa potrebnom količinom betonskih blokova. Ovaj način čuva hidroizolaciju krova.

Potkonstrukcije se pripremaju i statički proračunavaju kako bi izdržale sve udare vjetra, a kaljena stakla sprečavaju štetu na panelu i u slučaju najjačih tuča.