Postupak ugradnje elektrane

nije kompliciran i mi vas vodimo kroz svaki korak

Izvid i izrada ponude

Prvi korak je provjera ako je krov ispravno orjentiran, vrsta pokrova krova i nagib, provjera mogućnosti instalacije elektrane te izrada indikativne ponude.

Izrada elektroenergetskog projekta

Prije izvođenja elektrane potrebno je izraditi elektroenergetski projekt koji se predaje HEP-u i na temelju kojega se izdaje elektroenergetska suglasnost.

Priključak na mrežu

Izrada elektroenergetske suglasnosti i zamjena brojila u dvosmjerno brojilo.

Instalacija elektrane

Instalacija potkonstrukcije i panela na krov, povezivanje panela sa inverterom i puštanje sustava u rad.

Zanima me više informacija o mrežnom fotonaponskom sustavu.

Super, sve mi je jasno!